Orientace na zákazníky

Komunikace s našimi spolupracovníky, zákazníky a obchodními partnery musí vždy vycházet k otevřenosti a férovosti. Transparentní a férové vytváření nabídek, jakož i otevřená komunikace jsou proto základem trvalé a partnerské spolupráce s našimi zákazníky.

Férový a otevřený přístup proto očekáváme i od našich dodavatelů a obchodních partnerů.

Rovněž očekáváme, že naši zaměstnanci budou spolu vycházet na základně vzájemného respektu a vzájemné pomoci.

Osobní údaje našich zaměstnanců jsou považovány za důvěrné a jsou chráněny před zneužitím. Data a informace, které jsou nám poskytovány našimi obchodními partnery, a které podléhají utajení, jsou využívány výhradně pro plnění daných úkolů a jsou chráněny před přístupem třetích osob.


Zaměstnanci

V našem podniku je každý zaměstnanec odpovědný za kvalitu své práce a aktivně se neustále účastní procesů zlepšování těchto činností. Nezbytná kvalifikace našich zaměstnanců je zajišťována pravidelnými interními školeními. Tam kde je to nutné, posíláme naše zaměstnance na rozšířené externí vzdělávací programy.


Kvalita, životní prostředí,
bezpečnost práce

Základním předpokladem našeho trvale udržitelného ekonomického růstu jsou spokojení zákazníci, trvale udržitelný způsob výroby a samozřejmě také zdraví, motivovaní a výkonní zaměstnanci.

Spokojenost našich zákazníků zajišťuje vysoká kvalita našich produktů a rychlá a bezproblémová realizace jednotlivých poptávek a projektů.

Z důvodu ochrany a zachování zdraví a výkonnosti našich zaměstnanců, jim chceme zajistit bezpečné, čisté a ergonomické pracovní prostředí.

Kromě toho je pro nás velice důležitý ekologický způsob výroby. Výrobou by mělo být životní prostředí ovlivněno co nejméně, mělo by docházet k šetrnému čerpání zdrojů a nemělo by vznikat větší množství odpadů. Provádíme analýzu spotřeby energií, vytváření emisí a spotřeby materiálu - chceme tak zachovat co nejnižší dopady na životní prostředí a neustále snižovat jeho zatížení.

Abychom dosáhli našich cílů, které se týkají kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce, zavedli jsme integrovaný systém řízení „IMS QUA“, který neustále dodržujeme. Zavazujeme se, tento integrovaný systém řízení neustále v jednotlivých oblastech zlepšovat.


Hospodárnost

Naši zaměstnanci, akcionáři, jakož i další spolupracovníci profitují z efektivity naší práce. Proto je také naše obchodní činnost řízena dle ekonomických zásad. Rozvoj naší společnosti je zajišťován přísným řízením nákladů a orientací na výkon.

Top