Kurz první pomoci

Osm zaměstnanců společnosti Förster Kunststofftechnik GmbH se rozhodlo, „obětovat“ své sobotní volno a osvěžit si své znalosti první pomoci. V rámci kurzu, který vedla paní Marií Hirsch ze zdravotnické pohotovosti Hahnbach, byl kladen důraz především na praktický nácvik. Po absolvování kurzu budou mít tito zaměstnanci možnost, působit další 2 roky jako poskytovatelé první pomoci pro své kolegy v případech nouze. Za převzetí náročného úkolu bychom jim chtěli srdečně poděkovat!

Top