Zahájení projektu „Cesty ke klimaticky neutrální společnosti“

Spolu s dalšími devíti členskými společnostmi Asociace společností na ochranu klimatu (Klimaschutz-Unternehmen e.V.) jsme začátkem roku 2021 zahájili projekt spolupráce „Cesty ke klimaticky neutrální společnosti“.

Po úvodním setkání v lednu 2021 a první odborné přednášce jsme mohli v březnu dokončit náš první workshop s Katedrou produktů a procesů šetrných k životnímu prostředí na univerzitě v Kasselu (Fachbereich für umweltgerechte Produkte und Prozesse der Universität Kassel = upp). Nejprve jsme podrobně představili naši společnost, zkoumali jsme současný stav klimatické neutrality a diskutovali jsme také opatření přijatá ke zlepšení našeho vlivu na životní prostředí. Cíl projektu spolupráce byl definován jako dosažení odvětvového cíle dosáhnout cíle 1,5 ° C do roku 2035. V následujících pracovních dnech proběhly brainstormingové schůzky a podrobné diskuse o možnostech úspor, náhrady a kompenzace.

V dalším průběhu projektu upp pro nás na základě výsledků workshopu rozvíjí individuální strategii klimatické neutrality. Následovat budou další workshopy a odborné přednášky.

Ochrana klimatu pro nás není jen povinnost, je to přesvědčení! - A proto se těšíme na další spolupráci a pokrok v projektu spolupráce.

Klikněte zde pro oficiální tiskovou zprávu Asociace společností na ochranu klimatu a upp.

Top