[Translate to cz:]

[Translate to cz:]

[Translate to cz:]

Náš referent pro životní prostředí Christopher Hoffmann přebírá ocenění od ministra životního prostředí Thorstena Glaubera.

Ocenění za účast v Paktu o klimatu a životním prostředí

Ocenění získala také společnost Förster Kunststofftechnik GmbH. Certifikát převzal Christopher Hoffmann z UMB.

Bavorský pakt pro životní prostředí a klima je jednou z nejúspěšnějších ekologických iniciativ v Německu. Podniky, které se této iniciativy ministerstva životního prostředí účastní již popáté v řadě, získávají zvláštní ocenění. Bavorský ministr životního prostředí Thorsten Glauber dnes při slavnostním předávání zlatých certifikátů 100 účastníkům z Horního Bavorska a Švábska v mnichovském zámku Nymphenburg zdůraznil: "Pakt pro životní prostředí a klima je vzorem úspěchu. Spojuje ekonomiku a ekologii. Svědčí o tom vysoký počet účastníků naší ekologické iniciativy: Bavorsko jako místo pro podnikání je také Bavorsko jako místo pro životní prostředí. Ochrana životního prostředí a klimatu má rozhodující význam pro dlouhodobý hospodářský úspěch - je hnací silou růstu v budoucnosti. Zvláštní dlouhodobý a trvalý závazek si zaslouží zvláštní uznání. Zlatou cenou děkujeme našim dlouholetým partnerům. Společně zvládneme změnu klimatu." Celkem se Paktu pro životní prostředí a klima účastní více než 1 600 bavorských podniků a institucí z podnikatelského sektoru.


Pakt pro životní prostředí a klima je dohoda mezi bavorskou zemskou vládou a bavorskou podnikatelskou veřejností. Spektrum sahá od malých řemeslných podniků až po velké společnosti kótované na burze. V jeho rámci podniky přijímají různá inovativní opatření v oblasti životního prostředí a klimatu na základě dobrovolnosti a osobní odpovědnosti. Zaměřují se zejména na ochranu klimatu, efektivní využívání zdrojů, energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie, likvidaci a recyklaci odpadů, nakládání s plasty, využívání půdy, biologickou rozmanitost a ochranu druhů, environmentální technologie, využívání vody a udržitelnost. Pomoc a kontakty pro napodobitele mají poskytnout také webové stránky s širokou nabídkou informačních a poradenských služeb a platforma osvědčených postupů s praktickými příklady z podnikatelské sféry. Pakt pro životní prostředí existuje od roku 1995. V roce 2020 bylo environmentální partnerství převedeno na nový Pakt pro životní prostředí a klima.

Top