Modernizace strojového parku

Díky výměně šesti zastaralých strojů jsme výrazným způsobem zmodernizovali náš strojový park a snížili jsme také spotřebu energie v našem závodě. V rámci této výměny byly do naší firmy v říjnu roku 2018 dodána čtyři nová zařízení výrobce ARBURG.

Modernizace strojového parku byla zahájena již v minulém roce, kdy bylo jedno 22 t zařízení od společnosti BOY nahrazeno dvěma novými 25 t stroji stejného výrobce.
V létě letošního roku byl další 30 t stroj od společnosti BOY nahrazen novým 35 t zařízením s hybridním pohonem od výrobce ZHAFIR.
Modernizaci jsme zakončili výměnou čtyř strojů od společnosti ARBURG s uzavíracími silami od 50 do 100 t.

Tyto nové stroje mají díky svým frekvenčně řízeným hnacím motorům daleko vyšší energetickou účinnost, a proto jsme mohli na jejich pořízení využít také regionální dotace. Ve srovnání s plně hydraulickými stroji činí úspora energie až 35 %. Tato modernizace tak výraznou měrou přispěla i ke zlepšení životního prostředí.

Top