Podnikový výlet v roce 2018

Výchozím bodem každoročního podnikového výletu firmy Förster bylo v tomto roce kotviště na říčce Vils v Hahnbachu. Jízda říční nákladní lodí vyžadovala k překonání částí mělkého koryta říčky Vils silného týmového ducha. 

Z Kümmersbuchu jsme se pak vydali v krásném říjnovém počasí na výlet na horu Frohnberg. Zde se mohli všichni účastníci výletu na druhou etapu našeho putování občerstvit.

Po druhé pěší části výletu jsme se mohli odpoledne posilnit u kávy a koláče na zahrádce pekárny Wiesnet v Hahnbachu.

Top