Výměna měřicího mikroskopu

Díky nákupu měřicího mikroskopu od společnosti OGP má nyní firma Förster Kunststofftechnik GmbH i v oblasti měřicí technologie to nejnovější technické vybavení.

Náš původní model byl již trochu zastaralý, a proto jsme se na jaře roku 2019 rozhodli, nahradit původní mikroskop od společnosti OGP novým typem.

Začátkem září 2019 jsme provedli instalaci nového měřicího mikroskopu OGP SmartScope Flash CNC 300 přímo v naší firmě. Ten je díky svému většímu měřicímu rozsahu 300 x 300 x 250 mm (dříve to bylo jen 200 x 200 x 150 mm) vhodný také pro větší díly. Kromě toho je zde i možnost, vytvářet programy měření přímo na 3D modelu a proměření je tak možné připravit ještě před prvním vzorkováním. Stejně jako i původní model, může také tento nový měřicí mikroskop měřit jako opticky, tak i impulzově.

Nový měřicí přístroj je vybaven zcela novým softwarem, a proto bylo nové pořízení tohoto zařízení spojeno s týdenním školením našich zaměstnanců z oddělení zajištění kvality.

 

Top