Úspěšná certifikace dle ISO 9001:2015

Firma Förster provozuje od roku 2005 systém zajištění kvality dle ISO 9001. V rámci letošní změny certifikace došlo k přechodu na přepracovanou normu ISO 9001:2015.

V rámci nové normy ISO 9001 byla zvýšená pozornost věnována tématům, jako jsou rizikový a změnový management a také způsoby organizace práce. Výraznější pozornost byla zaměřena také na procesně orientovaný přístup; jednotlivé druhy dokumentace mohou být díky zrušení původně povinné příručky managementu kvality vypracovávány daleko flexibilněji.

Z důvodu přechodu na novou normu ISO 9001, byl od základů změněn také celý integrovaný systém managementu QUA (kvalita, životní prostředí, bezpečnost práce). Veškeré procesy byly řádně otestovány a prověřeny v rámci moderního softwaru procesního managementu a poté zpřístupněny všem zaměstnancům. Dále byly aktualizovány veškeré dokumenty, byla zpracována nová témata týkající se ISO 9001:2015 a byla rovněž nově definována osobní odpovědnost IMS.

V srpnu 2017 bylo možné na první pokus dosáhnout úspěšné změny certifikace v rámci normy ISO 9001:2015.

Top