This Website was funded by the European Regional Development Fund.

 • Vymýšlíme vždy perfektní řešení

  Pokud se jedná o výrobu Vašich plastových stříkaných odlitků, jsme Vašim kompetentním a spolehlivým partnerem!

  více

   

 • Vše z jednoho zdroje

  Společně s našimi partnery zpracujeme Váš projekt od výroby nástrojů, přes výrobu jednotlivých dílů až po montáž či zpracování plastových dílů!

  více

   

 • Rádi přijímáme výzvy

  Ať se jedná o sportovní výrobky, hračky, průhledné díly nebo náročné technické materiály z vysokoteplotních plastů - máme rádi výzvy!

  více

Našim nejvyšším cílem je spokojenost našich zákazníků. Proto se důsledně orientujeme na požadavky našich zákazníků, kterým pomáháme konzultacemi při realizaci nových projektů.

 

Naše práce se vyznačuje především vysokou flexibilitou při vyřizování sériových objednávek, vzorových zakázek a poptávek, jakož i vysokým stupněm připravenosti k poskytování servisních služeb

o filosofii

Produkty

Pomocí tlakového lití vyrábíme široký program vysoce kvalitních plastových malých dílů pro nejrůznější použití.
Velikost jednotlivých dílů sahá od 0,05 g do 290 g hmotnosti vstřikování do dílu..
Zpracováváme různé termoplastické materiály - ale záměrně ne PVC.
Naší silnou stránkou je především zpracování vysokoteplotních plastů.
 

Všechny produkty

Management kvality

Spokojenost našich zákazníků zajišťuje vysoká kvalita našich produktů a rychlá a bezproblémová realizace jednotlivých poptávek a projektů.
Proto od roku 2005 zavádíme systém zajištění kvality dle ISO 9001.

Ekologický management

Ekologický způsob výroby je pro nás velice důležitý. Výrobou by mělo být životní prostředí ovlivněno co nejméně, mělo by docházet k šetrnému čerpání zdrojů a nemělo by vznikat větší množství odpadů.
Proto jsme také členy sdružení „Umweltpakt Bayern“ a od roku 2002 máme certifikaci EMAS (DE-166-00053).

Management bezpečnosti práce

Z důvodu ochrany a zachování zdraví a výkonnosti našich zaměstnanců, jim chceme zajistit bezpečné, čisté a ergonomické pracovní prostředí.
Náš systém managementu bezpečnosti práce je certifikován dle OHRIS.


Pakt o životním prostředí Bavorsko

Bavorský pakt na ochranu životního prostředí byl poprvé podepsán 23. října 1995 a stanoví pětiletou spolupráci mezi bavorským státním ministerstvem životního prostředí a bavorskou ekonomikou a od té doby byla prodloužena o dalších pět let. Od našeho založení jsme stálým členem Bavorského paktu o životním prostředí.

Společnost na ochranu klimatu

Klimaschutz- und Energie-Effizienzgruppe der Deutschen Wirtschaft e. V. (Skupina pro ochranu klimatu a energetickou účinnost německé ekonomiky) je sloučením německých společností, které ukazují příkladné příklady optimalizace využití energie a ochrany klimatu. Od července 2020 jsme členem této sítě společností, které se aktivně angažují v oblasti ochrany klimatu a energetické účinnosti i rozumného využívání zdrojů.

Certifikáty

Naše certifikáty, prohlášení o životním prostředí a další důkazy jsme zpřístupnili ke stažení:

Soubory ke stažení
Top